מרון טל

יועץ מומחה לכלכלת מוסדות חינוך ומלכ''רים

פיתוח עסקי

מרון טל יועץ כלכלי למקסום משאבים ממקורות ממשלתיים, ממיזמים, משותפויות, כאמצעי לעצמאות כלכלית ומקסימיזציה חינוכית. מר טל עורך אנליזות לאיתור הלימה בין פעילות המוסד החינוכי/המלכ"ר לבין תקצוב ממשלתי, בוחן היתכנות להשאת הכנסות מפיתוח עסקי לארגון, מכין תכניות עסקיות ופועל למימוש הרחבת מגוון המשאבים.
מצ"ב מאמר בהקשר זה:

פיתוח עסקי