מרון טל

יועץ מומחה לכלכלת מוסדות חינוך ומלכ''רים

תרגיל בחשיבה כלכלית

תרגיל בחשיבה כלכלית בתחום התקציב במסגרת הכשרת מנהלים - ניהול עצמי

                          כתב/ערך: מרון טל.

בשנת הלימודים תשע"ג בית הספר "מעלה הגליל" קיבל מהרשות עבור ניהול עצמי 685 ₪ לתלמיד.
בביה"ס 400 תלמידים.
סה"כ ההכנסה בגין סעיף תקציבי זה היה 274,000 ₪.
עקב קשיים כלכליים של רשות החינוך העירונית, הודיע מנהל אגף החינוך כי יאלץ לצמצם לכדי  600 ₪ לתלמיד לשנת הלימודים תשע"ד, משמע: תקצוב של 240,000 ₪.
בעצם מדובר בהפחתה ריאלית של ההכנסות ושל התקציב בהתאם בסכום כולל של: 34,000 ₪.
מעבר לכך, עפ"י נתוני ביצוע, תקציב תשע"ג הסתיים בגירעון של 14,000 ₪, כך שבאופן מצטבר יש לתכנן את תקציב תשע"ד בכיסוי גירעון צפוי של 48,000 ₪.

הנהלת בית הספר התכנסה ונערכה לצמצום.
בדיון היו שהציעו מקורות הכנסה חלופיים לכיסוי הגירעון שנוצר בתכנון התקציבי והיו שהציעו צמצום בהוצאות באופן גורף.

להלן נתוני התקציב הרלוונטיים בש"ח לדיון:

ריכוז ההכנסות בש"ח

תקציב תשע"ג

ביצוע תשע"ג

טיוטת תקציב תשע"ד

העברות רשות מקומית

274,000

274,000

240,000

הכנסות נוספות (השכרות, תרומות)

55,000

53,000

62,000

הכנסות מהורים

232,000

245,000

220,000

משנה קודמת

0

0

14,000 -

סה"כ ההכנסות

561,000

572,000

508,000

ריכוז ההוצאות בש"ח

 

 

 

הוצאות תפעול (מים, חשמל, טלפון וכדומה)

94,000

103,000

103,000

הוצאות אחזקה

72,000

75,000

72,000

הוצאות חד שנתיות

55,000

53,000

50,000

סה"כ הוצאות מינהל (תקורה)

221,000

231,000

225,000

הוצאות פדגוגיות - חינוכיות

92,000

93,000

93,000

הוצאות כח אדם - מתקציב ביה"ס

16,000

17,000

18,000

הוצאות בגין תשלומי הורים

232,000

245,000

220,000

סך ההוצאות

561,000

586,000

556,000

גירעון

0

14,000

48,000

 

עליכם להציע הצעות פיננסיות ריאליות ותקינות לכיסוי הגירעון הצפוי לשנת תשע"ד תוך כדי מינימיזציה של פגיעה בפעילות של בית הספר ולנמק את הצעותיכם.

בתהליך קבלת החלטות תבחר האופציה הריאלית המיטבית.

×

הצהרת נגישות

אתר זה נבדק ונמצא נגיש לאנשים עם מוגבלויות על פי Web Content Accessibility Guidelines 2 ברמה AA. הנחיות הנגישות מבהירות כיצד ליצור תכני אינטרנט נגישים לאנשים עם מוגבלות. עמידה בהנחיות הנגישות מסייעת להפוך את האינטרנט לנגיש וידידות לכל בני האדם.

אנו עושים כל שביכולתנו שהאתר יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות. אם בכל זאת נתקלתם בבעיית נגישות אנא שלחו לנו הערתכם במייל.

רמת הנגישות באתר: