מרון טל

יועץ מומחה לכלכלת מוסדות חינוך ומלכ''רים

הטיפ השבועי

רמת שירות 

רוב בתי הספר בחטיבות העליונות אינם מגיעים לכדי 100% רמת שירות. אמנם מתקרבים לעמידה בדרישות הסף בכלל הרכיבים, אך לא באופן מוחלט. זו טעות הפוגמת בהכנסות ממשרד החינוך. בחלק מהמקרים הטעות נובעת מחלוקת תקני מינהל שאינם תואמים את דרישות התקן המינהלי של משרד החינוך. מאידך, ברכיבים מסוימים נוצר גירעון מעבר לתקצוב המשרד. החישובים מורכבים. בחלק מהמוסדות הטעות נובעת משיקול של מניעת הוצאה נוספת שיש להוציא לאיוש השלמת תקנים. כגון: השלמת איוש חלקיות משרה של טכנאי מעבדה או ספרן או רכז חינוך חברתי או מפעיל ציוד או קולי וכדומה, אולם כל הוצאה שולית נוספת עד סף התקנון הנדרש, תגדיל את אחוז רמת השירות ואת התקצוב בהתאמה. גם אם המוסד החינוכי "אדיש" ברמת התקצוב כי גובה ההכנסה הנוספת תואם בערך את גובה ההוצאה השולית להשלמת התקנים הנדרשים, עדיין ברמה החינוכית - פדגוגית בעצם משרד החינוך מתקצב בפועל תקן כח אדם רלוונטי לניהול השוטף של בית הספר. על כן רמת שירות שאינה 100% הינה פגיעה פיננסית ו/או חינוכית בבית הספר.

בתי ספר המעונינים בהכוונה כיצד להגיע לכדי 100% רמת שירות מוזמנים לפנות אליי. מי שיפנה אליי דרך האתר יקבל הנחה.