מרון טל

יועץ מומחה לכלכלת מוסדות חינוך ומלכ''רים

מקסום הכנסות ממיצוי זכויות מתוקצבות ממשרד החינוך

מוסד חינוכי פועל עפ"י חזון , ערכים ואידיאולוגיה.

מקורותיו של המוסד החינוכי הינם בדרך כלל ממשרד החינוך, ממשרדי ממשלה נוספים (לנושאים מסוימים), מהרשות העירונית, ממשתתפים/תלמידים, מתרומות, קרנות, מיזמים עסקיים, שוחרים ועוד.

עיקרן של ההכנסות הינן ממשרד החינוך.

למרות התקצוב המשמעותי ממשרד החינוך, בעלויות של מוסדות חינוך נקלעות לגירעונות עצומים ובעצם "מסבסדות" את הפעילויות החינוכיות הפורמאליות ועל אחת כמה וכמה את הפעילויות החינוכיות הבלתי פורמאליות.

תקציב החינוך של מדינת ישראל מבוסס על מתן האפשרות לקיומם התקין של מוסדות החינוך המוכרים. עם זאת, בעלויות רבות נאלצות לשאת בנטל הכלכלי, בהגדלת דמי השירותים מההורים, בגיוס תרומות ובכך נוצרת תלות בגורמי חוץ שאינה תמיד לתועלת חיובית.

קיים פער בין היצע הנושאים המתוקצבים הרבים על ידי משרד החינוך לבין מודעות והפנמת המידע על ידי מוסדות החינוך בשטח, שאינם ממצים את זכויותיהם, בעיקר מאי ידיעת תנאי הסף של זכאויות, כאשר בפועל בחלק מהמקרים, הפער בין פעולותיהם של מוסדות החינוך בתחום מסוים לבין הקריטריונים המזכים בתקצוב לאותו תחום, הינו פער קטן ובר השגה.

בנוסף, מוסדות חינוך מממשים את מטרותיהם ויעדיהם באפיקים שאינם זוכים לתקצוב ממשלתי, לאו דווקא עקב חיפוש אלטרנטיבה למסלולים המתוקצבים על ידי משרד החינוך, אלא רק מתוך בורות ופיזור תשומות שאינו תואם את הקריטריונים לזכאות תקצוב.

להלן מקבץ נושאים המתוקצבים על ידי משרד החינוך שהינם מעבר לתקצוב הסטנדרטי של מערכת החינוך:

לכל תוכנית קריטריונים לתקצוב. הפעלה של התחום אינה מקנה זכאות באופן אוטומטי. יש לעמוד בתנאי הסף ובאישור הגורמים המוסמכים/ועדת הקצבות.

 • תוכניות מנ"ע מניעת נשירה עכשיו – התערבות מניעתית מסייעת
 • תכנית אמ"ץ – (אמונה בעצמי, מוכן למאמץ, צופה להישגים) תכנית התערבות חינוכית-לימודית לתלמידים בסיכון גבוה לנשירה ולהידרדרות חברתית בבתי-ספר
 • שעות תגבור הוראת הספרות בכתות י'-יב' בחינוך הממלכתי
 • מדינה יהודית ודמוקרטית - התכנית מיועדת לכלל בתי הספר בחטיבה העליונה המקיימים את תוכנית הליבה בנושא "מדינה יהודית ודמוקרטית" שנערכה בימי המטה ליישום דוח שנהר-קרמניצר
 • הוראת הגיאוגרפיה בכתות י'-י"א במסגרת בחינת הבגרות ל- 5 יחדות לימוד, לפי תכנית לימודית מאושרת ע"י משרד החינוך
 • חינוך פיננסי בכיתות י'
 • מורים עולים
 • שיעורי עזר לעולים
 • נתיבים טכנולוגיים ורב התנסותיים בבתי ספר עיוניים.
 • חינוך תעבורתי
 • הוראת הערבית
 • הוראת צרפתית
 • אקדמיה בתיכון
 • אוריינות מדעית
 • תגבור לימודי יהדות
 • בתי ספר ניסויים
 • עיצוב ושיפור חזות מבני חינוך

כאמור מדובר במקבץ בלבד.

ככל שמוסד חינוך מודע לסדר היום הלאומי מבחינת מערכת החינוך ומוצא הלימה למול סדר היום הפדגוגי שלו כמוביל חינוכי, אזי משאבים פיננסיים רבים יותר יכנסו לתקציבו.

מוסד שכזה ימצא במינוף פעילות רחב. מצ"ב גרף מספר 1 המציג מציאות זו.

אולם להבדיל מוסד חינוכי שיש לו התאמה חלקית בין מטרותיו החינוכיות לתקצוב הממשלתי ימצא בצמצום משאבים למימוש הפעילות החינוכית -  מצ"ב גרף מספר 2 המציג מציאות זו.

מוסד חינוכי שהוצאותיו גדולות מהכנסותיו מתקצוב ממשלתי, עשוי לשנות יחס זה ע"י הוצאה שולית נוספת עד הגיעו לתנאי סף בפרמטרים שטרם תוקצבו ולהגדיל בצורה

משמעותית את זכאותו לתקצוב ממשלתי, לרבות בגין פעילות קיימת המתוקצבת ממקורותיו העצמיים.

הפעילות החינוכית

 

גרף מספר 2: מוסד שיש לו התאמה חלקית
בין מטרותיו החינוכיות לתקצוב ממשלתי

גרף מספר 2: מוסד שיש לו התאמה חלקית בין מטרותיו החינוכיות לתקצוב ממשלתי

 

לסיכום:

מומלץ שמוסדות חינוך בבואם להוביל אסטרטגיה חינוכית יקחו בשיקוליהם היבטים תקציביים המושפעים מסדרי עדיפות משתנים של משרד החינוך.

×

הצהרת נגישות

אתר זה נבדק ונמצא נגיש לאנשים עם מוגבלויות על פי Web Content Accessibility Guidelines 2 ברמה AA. הנחיות הנגישות מבהירות כיצד ליצור תכני אינטרנט נגישים לאנשים עם מוגבלות. עמידה בהנחיות הנגישות מסייעת להפוך את האינטרנט לנגיש וידידות לכל בני האדם.

אנו עושים כל שביכולתנו שהאתר יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות. אם בכל זאת נתקלתם בבעיית נגישות אנא שלחו לנו הערתכם במייל.

רמת הנגישות באתר: