מרון טל

יועץ מומחה לכלכלת מוסדות חינוך ומלכ''רים

תקציב ובקרה תקציבית

מרון טל כיועץ לכלכלת מוסדות חינוך מקנה כלים מקצועיים אנליטיים מתחום התקציב, לשם מימוש חזון ומדיניות פדגוגית  וכן למקסום של מתן שירותים חינוכיים.

מרון מכוון ומדריך לאפיק יישומי, כך שמנהל בית הספר יוביל להגדלת המשאבים, מזעור ההוצאות, תוך כדי הפעלת ומעורבות יחידות הארגון בתהליך.

להלן נושאי ההכשרה בליווי המקצועי:

 1. מהו תקציב ?
  התקציב ככלי לסדר בארגון
  קשר בין תוכנית עבודה ומדיניות הבעלות לתקציב.
 2. סוגי תקציב 
  יתרונות וחסרונות לשיטות תקצוב שונות
  היחס בין התקציב השנתי לשנות הלימוד.
 3. התקציב ככלי ליישום מקסימיזאציה של שירותים לבית הספר
  צמיחה פדגוגית בהלימה לצמיחה כלכלית
 4. הוצאות בית הספר
  גירעונות עבר
  שכר
  פעילויות
  הנהלה וכלליות
  הוצאות הצטיידות ופיתוח – תב"ר (תקציב בלתי רגיל).
 5. מקורות הכנסה -  תקצוב ממשרד החינוך
 6. מקורות הכנסה - מרשות החינוך העירונית/מקומית
 7. מקורות הכנסה - מתשלומי הורים
 8. דרכים נוספות להגדלת מקורות הכנסה לבית הספר
 9. איזון התקציב
  נקודת איזון לפי פרויקט
  איזון התקציב באופן אינדוקטיבי ודדוקטיבי
 10. הבקרה התקציבית
  סעיפים תקציביים בהנהלת חשבונות
  מערכת מית"ר – משרד החינוך
  דו"חות ביצוע תקציב על בסיס חודשי
  מאזני בוחן
  צמצומים במהלך שנת התקציב.