מרון טל

יועץ מומחה לכלכלת מוסדות חינוך ומלכ''רים

מאמרים

חינוך פיננסי

פורסם בגיליון מס' 274 של ירחון ארגון המורים "קשר עין" - דצמבר 2017

מיזמים כלכליים במוסדות חינוך

פורסם בגיליון מס' 268 של ירחון ארגון המורים "קשר עין" - אפריל 2017

מעגלי צמיחה

פורסם בגיליון מס' 256 של ירחון ארגון המורים "קשר עין" - פברואר 2016

חשיבה בגדול

פורסם בגיליון מס' 253 של ירחון ארגון המורים "קשר עין" - נובמבר 2015

הלימה בין תכנית אסטרטגית חינוכית למקורות תקצוב

פורסם בגיליון מס' 249 של ירחון ארגון המורים "קשר עין" - מאי 2015

מקבץ טיפים למנהלים בתחום הכלכלי

פורסם בירחון ארגון המורים "קשר עין", גיליון 246, פברואר 2015

היערכות כלכלית עם פתיחת שנת הלימודים תשע"ד

שנת הלימודים תשע"ד החלה. להלן מקבץ עצות בתחומים הכלכליים לתועלת המערכת החינוכית, על ידי מקסום ההכנסות ומזעור ההוצאות. בקרה על ההכנסות מומלץ שהמנהל ומנהל הכספים ידאגו להיכנס לאתר מית"ר של משרד החינוך, תחת נתוני המוסד החינוכי של בית ספרם ויערכו את כל הבקרות הנדרשות. את הבקרות על התשלומים המגיעים ממשרד החינוך יש לערוך חודש בחודשו במהלך שנת הלימודים. [...]קראו עוד

תנאים לבריאות כלכלית למוסדות חינוך

בשנים האחרונות, בעקבות המשבר הכלכלי העולמי, נוכחנו לדעת כי לא לעולם חוסן ומוסדות ללא כוונות רווח (מלכ"ר), כגון עמותות וחברות לתועלת הציבור (חל"צ), לרבות מוסדות חינוך, נקלעו לקשיים כלכליים עד רמה של מצוקת קיום ומאבקי הישרדות תקציביים בתפקוד השוטף. בטור זה נעמוד על היסודות שעליהם יש לייצב את כלכלתם של מוסדות החינוך, שמטרתם לתועלת הציבור, לטובת [...]קראו עוד

1 2 >